การเข้าวัด ทำบุญ หลายคนอาจคิดว่าใส่ชุดอะไรไปก็ได้ ขอเพียงแค่ให้มันเรียบร้อยก็พอ แต่จริงๆแล้วการเข้าวัด ทำบุญควรจะใส่ดีกว่า เพราะเป็นวัฒนธรรมที่สืบกันมาแต่โบราณ และดูระเบียบเรียบร้อย สงบดีด้วย

การใส่ชุดปฏิบัติธรรมไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะไปทำบุญ ถือศีลที่วัดเท่านั้น แต่ยังมีข้อดีอีกหลายอย่าง ดังนี้

อาจจะไม่มีคนสงสัยเท่าไหร่ว่า เวลาไปปฎิบัติธรรมต้องใส่ชุดปฏิบัติธรรมด้วย ก็ทำตามๆกันมาจนถึงลูกหลาน เวลาที่มองเห็นชุดขาวๆ ผู้คนที่สงบก็ดีเหมือนกันนะ บทความนี้เราจะมาพูดถึง 6 ข้อดีของการใส่ชุดปฏิบัติธรรมกัน ดังนี้

woman practices yoga on the hill during sunset
  1. การแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติธรรมทำให้ผู้ที่พบเห็นรู้ได้เลยทันทีว่าเรากำลังจะไปทำบุญ, ถือศีล หรือวิปัสสนากรรมฐานที่วัด หรือสถานที่ปฎิบัติธรรม
  2. การแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติธรรมทำให้จิตใจของผู้สวมใส่รู้สึกสงบ, รู้สึกถึงการลด ละ เลิกสิ่งที่ไม่ดี หรืออบายมุขต่างๆ รวมไปถึงยังเป็นการให้เกียรติสถานที่อีกด้วย
  3. การแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติธรรมแสดงถึงความเท่าเทียมกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็นคนจน คนรวย มีหน้าตาในสังคม หรือเป็นคนธรรมดา เมื่อสวมใส่ชุดปฏิบัติธรรมแล้วทุกคนจะมีความเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น วรรณะ หรืออาชีพ เพราะการสวมใส่ชุดปฏิบัติธรรมแสดงให้เห็นว่าเราได้ละจากกิเลสตัณหา และสิ่งยั่วยุได้หมดแล้ว และแสดงถึงความไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆบนโลกนี้
  4. การแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติธรรมทำให้เราไม่ต้องระวังตัวอักษร หรือรูปภาพที่สกรีนบนเสื้อ เพราะการใส่ชุดปฏิบัติธรรมจะเป็นเสื้อสีขาวล้วน ไม่มีสกรีนลายหรืออักษรใดๆ ทำให้การปฏิบัติธรรมของเราไม่ไปเบียดเบียนการปฏิบัติธรรมของคนอื่นๆ
  5. ชุดปฏิบัติธรรมถูกออกแบบมาให้สวมใส่ง่าย เนื้อผ้าก็ระบายอากาศได้ดี ไม่หนา หรือไม่บางจนเกินไป ที่สำคัญชุดถูกออกแบบมาให้ดูสุภาพอยู่แล้ว โดยผู้สวมใส่ไม่ต้องกังวลว่าชุดจะดูไม่สุภาพ หรือไม่เรียบร้อย
  6. การสวมใส่ชุดปฏิบัติธรรมเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมที่ดีของไทย ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธควรรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามนี้ไว้ให้สืบต่อไปจนถึงคนรุ่นหลัง